giay ve sinh, giay lau tay, giay cuon lon, khan giay, giay an, chanh dao mat ong

PALLET TỔ ONG

  CẤU TẠO:    Được làm bằng giấy hoặc giấy đã được tạo khía Pallet giấy tổ ong có cấu trúc bên trong tương tự như tổ ong   KÍCH THƯỚC:    tùy ý khách hàng   ĐẶC TÍNH:   Dùng cho đóng gói hàng xuất khẩu.   Độ bền cao,...

Xem chi tiêt